FAQs Complain Problems

News and Events

Combat Dress प्रयोग नगरिदिन सर्वसाधारणको लागी सूचना

प्रस्तुत विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्रानुसार सर्वसाधारण व्यक्तिहरुले शैनिक पोशाक (Combat Dress) संग मिल्दोजुल्दो पोशाक लगाई हिड्डुल गरिएको पाइएको हुदा संस्थाको सिफारिसमा संस्थागत प्रयोजन बाहेक व्यक्ति विशेषले प्रयोग तथा विक्री वितरण गर्ननपाईने नियम लागु भइसकेको हुदा सर्वसाधारणलाइ Combat D

Pages