FAQs Complain Problems

भद्रपुर नगरपालिकाबाट प्रदान भइरहेको सेवा प्रवाह, विकास निर्माणका कार्यहरु बारे यहाँहरुको धारणा के छ ?