FAQs Complain Problems

munofficial

Photo Name Phone Designation Section
खेमराज प्रसाई 9840531074 अधिकृत, अधिकृत स्तर आठौं -
शान्तिराम भट्टराई 9852677878 शाखा अधिकृत स्वास्थ्य शाखा प्रमुख
योगेन्द्र रञ्जितकार ९८५२६७१४५६ इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा
सुभाष भट्टराई ९८५२६२०५९९ लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा
डिल्लीराम ढकाल 9842637323 अन्तरिक लेखा परिक्षक आन्तरिक लेखा परीक्षक
नेत्रप्रसाद पोखरेल ९८५२६७७८०१ सूचना अधिकारी प्रशासन शाखा
टिकाराम पाण्डे (दिपक) ९८५११९०४०९ रोजगार संयोजक रोजगार
राजकुमार ओडारी ९८४४६२७१३८ शिक्षा अधिकृत शिक्षा शाखा
मनोज भट्टराई 9844694152 जनस्वास्थ्य निरीक्षक नगर स्वास्थ्य शाखा
मनिषा श्रेष्ठ अधिकृत छैठौ योजना शाखा
जीवन कला राउत 9842652017 शाखा अधिकृत सामाजिक विकास शाखा प्रमुख
आरिफ अलि ९८४४६९४५२७ इन्जिनियर घर-नक्शा
प्रकाश भट्टराई 9808899758 M.I.S ओपेरटर IT
सुजीत कुमार कर्ण ९८५२६७१८५१ सव.इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा
राजेन्द्र प्रसाद ढकाल ९८४२६८१५०९ शाखा प्रमुख कानुन शाखा प्रमुख
कृष्ण भट्टराई 9825947736 ना.सु IT
उपेन्द्रनाथ पौडेल ९८४२६३८४७० ना.सु घर नक्शा शाखा
उषा पोखरेल प्राविधिक सहायक योजना शाखा
गणेश श्रेष्ठ ९८४२६२६५५४ ना.सु जिन्सी उपशाखा
सुनिल दाहाल ९८६२७५३८५६ सव.इन्जिनियर पूर्वाधार
लोकेन्द्र सुबेदी ९८५२६२५२०० सव.इन्जिनियर पूर्वाधार
दिनेश कुमार कर्ण ९८५२६७४७४८ सव.इन्जिनियर पूर्वाधार
सुशिल कुमार कर्ण ९८५२६२०५७७ ना.सु राजश्व प्रशासन शाखा
विवेक ढुंगाना ९८०७७१०८४२ सव.इन्जिनियर पूर्वाधार
राजेन्द्र प्रसाद ढकाल ९८४२६८१५०९ ना.सु कानुन
गिता माया गिरि ९८१५०३९१७१ लेखापाल आर्थिक प्रशासन
शैलेश श्रेष्ठ ९८४२६३७७२६ सव.इन्जिनियर घर नक्शा
श्याम गुरागाई ९८४२६८३३१३ खरिदार प्रशासन शाखा
लक्ष्मी कर्ण ९८४२६५३६५५ खरिदार प्रशासन शाखा
छत्रकुमार नेपाल ९८४२६२८५११ खरिदार विधुत
ओमकारनाथ अधिकारी ९८४२६३७१७३ खरिदार विधुत