FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
योगेन्द्र रञ्जितकार इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा yogendraranjitkar@gmail.com ९८५२६७१४५६
सुजीत कुमार कर्ण सव.इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा ९८५२६७१८५१
सुभाष भट्टराई लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा subhash.lily@gmail.com ९८५२६२०५९९
मन कुमार डागी वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं १० ) ward10.bmun@gmail.com ९८५२६५५५७८
गोविन्द पकुवाल वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं ५ ) ward5.bhadrapur@gmail.com ९८०६०९५४८८
सुशिल कुमार कर्ण ना.सु राजश्व प्रशासन शाखा sushilkarna@gmail.com ९८५२६२०५७७
चन्द्रकला ढकाल सिटौला वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं ०८ ) ward08.bhadrapur@gmail.com,ward8.bhadrapur@gmail.com ९८४२७८८०९५
गणेश श्रेष्ठ ना.सु जिन्सी उपशाखा ९८४२६२६५५४
प्रमोद प्रधान ना.सु ९८५२६२०४३३
लक्ष्मी कर्ण खरिदार प्रशासन शाखा ९८४२६५३६५५
हरि प्रसाद चम्लागाई वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं ९ ) ward09.bmun@gmail.com,ward9.bhadrapur@gmail.com ९८४२६८०५४०
छत्रकुमार नेपाल खरिदार विधुत ९८४२६२८५११
प्रेमनाथ पौड्याल खरिदार
दिनेश कुमार कर्ण सव.इन्जिनियर पूर्वाधार ९८५२६७४७४८
टेककुमार रेग्मी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत tekregmi32@gmail.com 9851129176
डिल्लीराम ढकाल अन्तरिक लेखा परिक्षक आन्तरिक लेखा परीक्षक 9842637323
श्याम गुरागाई खरिदार प्रशासन शाखा ९८४२६८३३१३
आरिफ अलि इन्जिनियर घर-नक्शा ९८४४६९४५२७
नेत्रप्रसाद पोखरेल सूचना अधिकारी प्रशासन शाखा suchanaadhikari@bhadrapurmun.gov.np ९८५२६७७८०१
प्रमोद प्रधान वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं २ ) ward2.bhadrapur@gmail.com,ward02.bmun@gmail.com ९८५२६७७८४०
राजेन्द्र प्रसाद ढकाल ना.सु कानुन ९८४२६८१५०९
मान बहादुर मगर वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं ४ ) ward4.bhadrapur@gmail.com ९८४२६८०५८८
सोमनाथ पौडेल वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं ७) ward7.bhadrapur@gmail.com,ward07.bmun@gmail.com ९८४४६०६६३०
ओमकारनाथ अधिकारी खरिदार विधुत ९८४२६३७१७३
लावन्य प्रसाद भट्टराई वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं ३ ) ward3.bhadrapur@gmail.com ९८४२६३७५४५
गिता माया गिरि लेखापाल आर्थिक प्रशासन ९८१५०३९१७१
अंकिता कट्टेल वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं ०६ ) ward6.bhadrapur@gmail.com ९८६२६४९७२१
विवेक ढुंगाना सव.इन्जिनियर पूर्वाधार ९८०७७१०८४२
सुनिल दाहाल सव.इन्जिनियर पूर्वाधार ९८६२७५३८५६
लोकेन्द्र सुबेदी सव.इन्जिनियर पूर्वाधार ९८५२६२५२००
शैलेश श्रेष्ठ सव.इन्जिनियर घर नक्शा ९८४२६३७७२६
टिकाराम पाण्डे (दिपक) रोजगार संयोजक रोजगार dipakp18@gmail.com ९८५११९०४०९
राजेन्द्र प्याकुरेल वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं १ ) ward1.bhadrapur@gmail.com ९८५२६७७८२२
जीवन कला राउत शाखा अधिकृत सामाजिक विकास शाखा प्रमुख jiwankalaraut76@gmail.com 9842652017
शान्तिराम भट्टराई शाखा अधिकृत स्वास्थ्य शाखा प्रमुख 9852677878
उपेन्द्रनाथ पौडेल ना.सु घर नक्शा शाखा ९८४२६३८४७०
राजेन्द्र प्रसाद ढकाल शाखा प्रमुख कानुन शाखा प्रमुख ९८४२६८१५०९
कृष्ण भट्टराई ना.सु IT krishnajosell@gmail.com 9825947736
प्रकाश भट्टराई M.I.S ओपेरटर IT pklight044@gmail.com 9808899758
खेमराज प्रसाई अधिकृत, अधिकृत स्तर आठौं krprasai07@gmail.com 9840531074
खेमराज प्रसाई अधिकृत, अधिकृत स्तर आठौं krprasai07@gmail.com
खेमराज प्रसाई अधिकृत, अधिकृत स्तर आठौं krprasai07@gmail.com 9840531074
खेमराज प्रसाई अधिकृत, अधिकृत स्तर आठौं krprasai07@gmail.com
खेमराज प्रसाई अधिकृत, अधिकृत स्तर आठौं - krprasai07@gmail.com 9840531074
मनोज भट्टराई हेल्थ आशिष्टेन्ट नगर स्वास्थ्य शाखा safalmanoj.2049@gmail.com 9844694152
सन्तोष न्यौपाने सव.इन्जिनियर पूर्वाधार santoshneupane31@gmail.com 9867024202
मनिषा श्रेष्ठ अधिकृत छैठौ
मनिषा श्रेष्ठ अधिकृत छैठौ योजना शाखा manishashrestha340@gmail.com
उषा पोखरेल प्राविधिक सहायक योजना शाखा