FAQs Complain Problems

सम्पर्क

सम्पर्क फोन: +९७७ ०२३५२०१४८

                 +९७७ ०२३५२००९५ 

               +९७७ ०२३५२०७८१ 

इमेल: info@bhadrapurmun.gov.np, ito.bhadrapurmun@gmail.com

Facebook  Page:www.facebook.com/bhadrapurmun

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !