FAQs Complain Problems

भद्रपुर नगरपालिकाबाट प्रदान भइरहेको सेवा प्रवाह, विकास निर्माणका कार्यहरु बारे यहाँहरुको धारणा के छ ?

सेवा प्रवाह साथै विकास निर्माणका कार्यहरुबाट सन्तुष्ट
33% (5 votes)
सेवा प्रवाह साथै विकास निर्माणका कार्यहरुमा थप सुधार गर्न सकिने
13% (2 votes)
सेवा प्रवाह साथै विकास निर्माणका कार्यहरुबाट असन्तुष्ट
53% (8 votes)
Total votes: 15