FAQs Complain Problems

वार्ड नं १

क्र.स. योजनाको नाम जम्मा बजेट
1. चन्द्रप्रसाद कडेरिया घर देखि मित्र थापाको घर जाने सडक निर्माण 
1,50,000.00
2. सोम तामाङको घर देखि कुमार मरापाचेको घर जाने सडक ग्रावेल
1,50,000.00
3. हङकङ्  राई को घरदेखि तारा राईकोघर हुदै रमाइलो टोल जोड्न सडक ग्राभेल
2,50,000.00
4. गोले चोकदेखि दक्षिण मेची हाइबे जोड्ने सडक ग्राभेल 
2,00,000.00
5. मोहन पनेरुको घरदेखि दक्षिण गोपाल दासको घर जाने सडक ग्राबेल 
2,50,000.00
6. मानेडाडा दक्षिण खन्यियु डाडा जाने सडक निर्माण
2,00,000.00
7. पाथीभरा देवी नाग पोखरी निर्माण
50,000.00
8. आठघरे लाइन हुदै सिर्जना टोल जाने सडक ग्राभेल 
2,00,000.00
9. गौरीशंकर, धर्ममार्ग,जुनेली बस्ति,बिधुत विस्तार 
2,00,000.00
10. पुरानो सिमा चौकी जाने सडक ग्राभेल
1,00,000.00
11. धर्ममार्ग लाइन सडक ग्राभेल
1,00,000.00
12. देवी मन्दिर जाने सडक ग्राभेल  
50,000.00
13.
मुरली चोकदेखि धर्म मार्गको बाटोमा नाला निर्माण   
50,000.00
14.
प्रजापति चोक पश्चिम संगम खोला जाने सडक ग्रावेल
5,00,000.00
15.
गोविन्द आचार्यको घर पश्चिम साबिक वार्ड न १ जाने सडक  
1,00,000.00
16.
  गोपाल दासको घर देखि जंगल जाने सडक ग्राभेल
2,00,000.00
17.
सारदा बस्ती सडक ग्राभेल 
2,00,000.00
18.
 लिला प्रधानको घरदेखि कन्चन बस्ती जाने सडक स्तरोन्नति
2,00,000.00
19
अमृत सुब्बाको घर देखि रिमझिम चोक जाने सडक ग्राभेल
2,00,000.00
20.
हेमराज पौडेलको घरबाट टेक बहादुर चोङ्बाको घर हुदै तजेन्द्र घर जाने सडक ग्रावेल
4,00,000.00
21.
प्रगतिशिल महिला  सामुदायिक भवन निर्माण
50,000.00
22.
वडा कार्यालय छेव बाट मेरो मिल जाने बाटो ।
5,500,000.00
23.
सोमबारे चोकबाट  पाण्डे चोक जाने बाटो ।
5,500,000.00
24.
वार्ड नं. १ अन्तर्गत बनपथ निर्माण कार्य र वार्ड नं. २ को चमेली बस्तिको देवि खोलामा रहेको अधुरो कल्भर्ट निर्माण कार्य ।
5,500,000.00