FAQs Complain Problems

आ. व. २०७४/७५ का योजना हरु

वार्ड नं 6,7,8,9,10

क्र.स योजनाको नाम जम्मा बजेट
1
रतन शर्मा को घर देखि देवनारायण यादव को घर जाने बाटो नाला सहित कालोपत्रे 
५५,००,०००|००

वार्ड नं 8

क्र.स योजनाको नाम जम्मा बजेट
1
फुलबारी टोलको बाटो कालोपत्रे गर्ने काम ।

वार्ड नं 6

क्र.स योजनाको नाम जम्मा बजेट
1
भरत चौधरीको घर छेव बाट रामअवतारको पसल सम्म बाटो निर्माण गर्ने काम ।
55,00,000.00

वार्ड नं 5

क्र.स योजनाको नाम जम्मा बजेट
1
शङ्कर टोल जाने बाटो निर्माण गर्ने काम ।
55,00,000.00
2

वार्ड नं 4

क्र.स योजनाको नाम जम्मा बजेट
1
वार्ड कार्यालय छेव बाट रेडक्रश उपशाखा जाने बाटो।
  55,00,000.00  
2

वार्ड नं 3

क्र.स योजनाको नाम जम्मा बजेट
1
ज्ञाने चोकबाट चन्द्रभानु स्कुल हुँदै भीमनगर जाने बाटो निर्माण गर्ने कार्य ।

वार्ड नं 2

क्र.स. योजनाको नाम जम्मा बजेट
1
चारआली चोकबाट धिमालधुरा  जाने बाटो निर्माण कार्य ।

वार्ड नं १

क्र.स. योजनाको नाम जम्मा बजेट
1. चन्द्रप्रसाद कडेरिया घर देखि मित्र थापाको घर जाने सडक निर्माण 
1,50,000.00